Aquaterapia metodą Halliwick

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby
z trudnościami fizycznymi w uczeniu się, uczestniczenia w aktynologiach w wodzie, niezależnego poruszania się
w niej i pływania.
10-cio Punktowy Program koncepcji Hallwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie
i pływania dzieci, młodzieży oraz dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności.

 

 

 

 

Prowadzimy zajęcia w wodzie z:
osobami głuchymi oraz niewidomymi
osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
osobami z autyzmem,
osobami z zespołem Downa
osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystoficznymi, przepukliną oponowo-rdzeniową,
osobami dorosłymi po wylewach, urazach rdzenia kręgowego,
osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego
Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna
z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci oraz dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego,
z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.
 
Copyright ©2014 Vitalswim Szkoła pływania Gliwice, Zabrze. Nauka Pływania All Rights Reserved.
 
Pływalnia Neptun Gliwice Sośnica